Praktijk voor psychosociaal therapie

De metafoor van de wolf en het lam komt uit het Bijbelboek Jesaja. Jesaja profeteert over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Jes. 11:6). Daar zijn geen tranen en geen pijn meer, maar is er leven in vrede, verlost van de slavernij.

In Nederland heeft de wolf zich na meer dan een eeuw weer gevestigd op de Veluwe en zal zijn plek vinden in het land. De wolf staat bekend als een roofdier dat zich tegoed doet aan het wild. Soms grijpt hij ook schapen of een lammetje. Hoe mooi is het dan als juist de wolf met een lam optrekt. De wolf is dan veranderd en trekt zich het lot aan van een weerloos lam.

Soms kun je je zo weerloos en zwak als een lammetje voelen en vrees je opgepeuzeld te worden door de ‘grote boze wolf’. Dan verlang je naar een diepe innerlijke vrede en rust. Soms voelt het alsof je gevangen zit (in jezelf) en je er niet uit verlost kunt worden.

De Wolf biedt jou aan om bij je te verblijven en met jou te ontdekken waaruit je verlost wilt en mag worden.

Voor jou gelezen:

lees meer

Corona in de praktijk

lees meer

Over Psychosociaal-therapie

lees meer

Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.

Jesaja 11:6