Methodes

De methodes die we gebruiken in de therapie zijn voornamelijk:

Tijdens de therapiesessies zal steeds uitgelegd worden welke vorm wordt toegepast en om welke reden. Steeds wordt er gekeken wat het beste bij jou past en bij de doelen die je wilt behalen, maar ook naar je balans in draaglast en draagkracht.

Het is jouw proces en jij bepaalt hoe je eraan wilt werken. Daarbij mag ik met je optrekken en je aanmoedigen en waar nodig bijsturen.

Je bent van harte welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.