Voor jou gelezen:

In deze blog hoop ik regelmatig iets te schrijven over iets wat ik heb gelezen en waardevol vind voor de psychosociale hulpverlening.

De opleiding tot psychosociaal therapeut heb ik gevolgd bij de Roos Opleidingen. Deze opleiding is gebaseerd op het joods-christelijke gedachtegoed. Om die reden schrijf ik als eerste iets over wat ik in de Bijbel tegenkwam. Daarbij wil ik opmerken dat ik geen theoloog ben, maar er vanuit mijn visie als psychosociaal therapeut op in ga. (Ik heb wel een theoloog in de familie die me kan helpen)

Het Bijbelboek Spreuken, dat geschreven is door Koning Salomo van Israël, de opvolger van David, staat vol prachtige wijsheden. Salomo was ook een uitzonderlijk wijs man.

In hoofdstuk 4 van dat boek en daarvan vers 23 staat: “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven”. (Herziene Statenvertaling)

Het gaat hier om je zijn, je binnenste, je unieke zelf. Het is dus niet alleen maar die spier die in ons klopt en ons lichaam aan de gang houdt.

Je hart staat boven alles wat nodig is om goed voor te zorgen.  Het hart is wie je bent. Vanuit je hart leef je, denk je, doe je, enz. In vers 21 van hetzelfde hoofdstuk wordt de lezer opgeroepen om acht te slaan op de woorden van de schrijver. We moeten ze in het binnenste van ons hart bewaren. Veel woorden die we horen in ons leven slaan wij op in ons binnenste. In ons hart. Als dat woorden zijn die ons diep kwetsen, doet dat wat met ons hart. De woorden echter waar het hier over gaat, zijn woorden die ‘leven zijn voor wie ze vinden’ en ‘genezing geven’. Ons hart beschermen doen we dus het beste door te leven vanuit het woord van God, de Bijbel. Zoals je hart gevormd is door woorden, zo uit jij je ook.

Vanuit mijn visie als psychosociaal therapeut wil ik je helpen ontdekken wat er diep in je hart schuilt en welke woorden je diep geraakt hebben. Samen mogen we op zoek gaan naar heilzame woorden die leiden tot innerlijke genezing. Die genezing uit zich vanuit het gezonde hart.